header banner
Default

Per Stig siger, at det ligner noget, der er set før, men der er en vigtig forskel


Man skal holde øje med misinformation, og hvad der bliver sagt under fredagsbønnen, råder tidligere udenrigsminister.

Koranafbrændinger i Danmark og Sverige har udløst vrede og fordømmelse i Mellemøsten.

En ambassade er blevet angrebet, diplomater sendt hjem, og der er demonstrationer både herhjemme og i andre lande.

- Det er jo som at se noget, der er blevet gennemspillet én gang før, siger Per Stig Møller i et interview med TV 2.

Han var udenrigsminister under Danmarks værste diplomatiske krise siden 2. verdenskrig, nemlig Muhammedkrisen i 2005-2006.

Der er mange ligheder med situationen dengang, siger han om den nuværende, hvor den danske ambassadør i Egypten og den danske chargé d'affaires i Saudi-Arabien har været til møder i de respektive landes udenrigsministerier, hvor der er blevet lagt afstand til de "vanærende handlinger".

Det er blevet understreget, at de kan "give næring til had mellem religioner", skriver Saudi-Arabiens statslige nyhedsbureau Saudi Press Agency ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Det er ikke tilfældigt, at det er Egypten og Saudi-Arabien. Sådan var det også, da vi havde problemerne i 2005 og 2006. Der konkurrerede de også om at være den mest hårdhjertede forsvarer af profeten og islam, siger den tidligere udenrigsminister.

Seks demonstrationer fredag

VIDEO: jeg har set det før
Hviskende Varder - Topic

De seneste ugers koranafbrændinger i Danmark og Sverige har skabt vrede i Mellemøsten, som igen har skabt modreaktioner i Norden.

Senest var der fredag anmeldt seks islamkritiske demonstrationer i København og en demonstration imod islamkritikerne.

Vi skal jo bare sige klart nej. Her er demokrati, og der er ytringsfrihed. Det kan der ikke laves om på

Per Stig Møller, tidligere udenrigsminister 2001-2010

Utilfredsheden udviklede sig i sidste uge, da Sveriges ambassade i Iraks hovedstad, Bagdad, blev stormet, og der blev sat ild til bygningen.

Senere forsøgte demonstranter igen at trænge ind i Bagdads ambassadeområde, hvor Danmarks ambassade også ligger.

Irak har udvist den svenske ambassadør fra landet og tillige kaldt sin egen chargé d'affaires hjem fra Sverige.

Lande vil have indført censur

VIDEO: Hilsen til Stig Møller
Kim Larsen

Der er ifølge Per Stig Møller ikke meget nyt i, hvordan det hele udvikler sig. Ligesom under Muhammedkrisen ønsker lande som Egypten og Saudi-Arabien, at regeringen skal sørge for, at den slags ikke sker i Danmark.

- De vil have indført censur i vore lande, således at vi skal censurere kritik af profeten og kritik af islam. De bruger enhver situation til at presse den bold op ad banen, siger han.

Det lykkedes ifølge den tidligere udenrigsmininister Danmark at afværge det pres både i 2005-2006 og igen i 2008-2009, hvor vreden blussede op endnu engang, efter en række danske aviser genoptrykte en af Muhammed-tegningerne.

- Nu prøver de så igen at tvinge os til at lave lovene om. Det er det, de prøver med Sverige, og det prøver de så også med Danmark. Men der skal vi jo bare sige klart nej. Her er demokrati, og der er ytringsfrihed. Det kan der ikke laves om på, siger Per Stig Møller.

Dannebrog blev brændt i gaderne

VIDEO: En liten bit av vår tid
Thomas Blomgren - Topic

Der er dog én afgørende forskel fra dengang til i dag.

Jyllands-Posten bragte Muhammed-tegningerne i avisen 30. september 2005. Det gav skarpe reaktioner i Mellemøsten, men det lykkedes henover den følgende vinter diplomatiet at gyde olie på vandene.

Der er altså ikke muslimer i Danmark, der prøver at udnytte situationen nu

Per Stig Møller, tidligere udenrigsminister 2001-2010

Situationen eskallerede først for alvor, efter muslimer rejste fra Danmark til flere lande i Mellemøsten for at vise tegningerne frem – herunder også nogle falske.

Det var derefter, dannebrogsflag blev brændt i gaderne, danske ambassader blev angrebet, og danske varer blev boykottet.

- De drønede derned for at få islamisterne til at påvirke deres regeringer. De rejste rundt og lavede had imod os for at få gennemført et forbud mod at krænke profeten og islam, siger Per Stig Møller.

- De findes ikke i dag. Jeg kan ikke få øje på dem hverken i Danmark eller Sverige. Der er altså ikke muslimer i Danmark, der prøver at udnytte situationen nu. Det er en meget afgørende forskel til dengang.

Hold øje med fredagsbønnen

VIDEO: Få ældre i Folketinget - 2012
Danmarksstatistik

Der er dog også noget, der er blevet sværere siden Muhammedkrisen.

Internettet og sociale medier gør det i dag langt lettere at sprede misinformation, "hvis man vil lave ildebrand".

Det er noget af det, Udenrigsministeriet og alle dets diplomater i de mellemøstlige lande skal holde godt øje med nu og reagere på.

For eksempel måtte ambassader i 2006 reagere, da der spredtes påstande om, at muslimer i Danmark ikke havde nogen steder at bede eller blive begravet, husker den daværende udenrigsminister.

Regeringerne kan ikke dæmpe det så tidligt, at de risikerer, at demonstrationerne vender sig mod dem i stedet

Per Stig Møller, tidligere udenrigsminister 2001-2010

Man skal også holde øje med, hvad imamer siger under fredagsbønnen. Det lyttede de intenst til i Per Stig Møllers tid, og han gætter på, at det også er tilfældet i dag.

- Det, der bliver sagt i de prædikener, kommer til at præge, hvad der sker i næste uge. Hvis de begynder at tale sagen ned, så er det overstået. Hvis de taler den op, så kommer der til at ske mere, siger han.

Det kommer til at tage tid

VIDEO: Nu Er Jeg Nået Til Et Punkt
Stig Møller Trio - Topic

Når det er så let at skabe sammenstød, gælder det om at tale grundigt med de muslimske lande om, hvad det er der foregår herhjemme, og hvad de danske bevæggrunde er.

Det er heldigvis også i deres interesse at undgå "civilisationernes sammenstød", siger Per Stig Møller.

- Deres interesse må være at dæmpe det ned. Det tror jeg også, at regeringerne vil, når de kan komme til det. De kan bare ikke komme til det så tidligt, at de risikerer, at demonstrationerne vender sig mod dem i stedet for os. Derfor kommer det til at tage den tid, det tager.

Udendenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) har kaldt afbrændingerne "en skændig handling".

- Det gælder både afbrænding af koraner og andre religiøse symboler. Det har intet andet formål end at provokere og skabe splittelse, sagde han i weekenden.

Sources


Article information

Author: Robert Smith Jr.

Last Updated: 1700323081

Views: 503

Rating: 4 / 5 (87 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Robert Smith Jr.

Birthday: 1969-08-11

Address: 53947 Miller Club, Port Steven, RI 95808

Phone: +3722859740535755

Job: Librarian

Hobby: Billiards, Pottery, Tea Brewing, Hiking, Stargazing, Lock Picking, Whiskey Distilling

Introduction: My name is Robert Smith Jr., I am a transparent, priceless, cherished, persistent, accomplished, valuable, fearless person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.