header banner
Default

:5 manieren om van de volatiliteit van cryptocurrency en bitcoin te profiteren


Cryptocurrencies, waaronder bitcoin (BTC), staan bekend om hun volatiliteit. Hoewel dit voor sommigen eng is en daarom reden is om weg te blijven van de markt, biedt het voor anderen juist kansen om winst te maken. In dit artikel bespreken we vijf manieren waarop je kunt profiteren van de volatiliteit van de crypto koersen.

1. Crypto day trading

VIDEO: 5 CRYPTOCURRENCIES OM TE KOPEN IN DECEMBER 2023!! 🚀🚀
Corné Marchand

Het day traden met crypto houdt in dat je binnen een dag bitcoin koopt en verkoopt om te profiteren van kleine prijsschommelingen. Deze methode vereist een goede kennis van de markt en snelle besluitvorming.

In het geval van day trading is het essentieel om een gedegen strategie en risicomanagement te hebben. De markt kan op kleine schaal namelijk snel veranderen. Vergeleken met het investeren op lange termijn is crypto day trading zeer risicovol.

2. Bitcoin “hodlen”

VIDEO: BITCOIN DIRECT NAAR $48.000! | Zijn er nog lagere $BTC koop kansen? | + ETF & Prijsverwachting!
Corné Marchand

HODL” is een term die in de cryptowereld wordt gebruikt om het langdurig vasthouden van een investering te beschrijven. Hiermee wordt verwezen naar het Engelse woord “hold“, wat vasthouden betekent.

Door een sterke coin te kiezen en deze voor een langere periode vast te houden, kun je profiteren van de algemene opwaartse trend van de markt. Deze opwaartse trend is natuurlijk niet gegarandeerd. Wel staat bitcoin op de lange termijn alsnog ver in de plus, ondanks de hevige bearmarkt waarin we ons bevinden.

3. Arbitragehandel

VIDEO: Hoe moet je investeren in crypto als beginner? En wel of niet bitcoin kopen?
Jasper Leeuw

Arbitrage is het kopen van een coin op een beurs waar de prijs laag is en het vervolgens verkopen op een andere beurs waar de prijs hoger is. Deze prijsverschillen zijn klein en dergelijke kansen zijn maar zelden te verzilveren in winsten.

Desalniettemin is het een manier om mogelijk winst te maken door de volatiele crypto koersen die zich soms op exchanges anders van elkaar ontwikkelen.

4. Crypto opties en futures

VIDEO: How To Get Rich “Quick” In Crypto!
Corey Callahan

Met opties en futures kun je inzetten op de toekomstige prijs van een cryptocurrency. Je kunt bijvoorbeeld een optie kopen die je het recht geeft om bitcoin te kopen tegen een bepaalde prijs op een toekomstige datum. Als de prijs stijgt, kun je winst maken door de optie uit te oefenen en de bitcoin voor een lagere prijs bemachtigen.

Het is wel belangrijk om te begrijpen dat deze instrumenten complex kunnen zijn en een hoog risico kunnen inhouden. Vaak gebruiken handelaren zogenoemde hefbomen om de mogelijke winsten nog verder te vergroten. Dit brengt echter veel risico met zich mee.

5. Staking van bijvoorbeeld cardano of ethereum

VIDEO: De Beste Tijd Van De Dag Om Te Traden...?
DoopieCash - Traden & Investeren

Sommige cryptocurrencies, waaronder ethereum (ETH) en cardano (ADA), bieden de mogelijkheid om je munten “vast te zetten” in ruil voor beloningen. Dit wordt staking genoemd. Hoewel dit niet direct iets met volatiliteit te maken heeft, kan het een manier zijn om extra inkomsten te genereren terwijl je wacht op een gunstig moment om te verkopen.

Het is een passieve manier van investeren die kan helpen om je portfolio te diversifiëren. Je kan het zien als dividend wat je ontvangt wanneer je een aandeel van een bedrijf bezit.

Post Views: 14

Sources


Article information

Author: Alexander Russo

Last Updated: 1702207682

Views: 904

Rating: 4.1 / 5 (92 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Alexander Russo

Birthday: 1949-02-24

Address: 84882 Brown Club Suite 599, Lake James, NH 13243

Phone: +4730163832235600

Job: Real Estate Agent

Hobby: Pottery, Role-Playing Games, Fishing, Crochet, Embroidery, Meditation, Stamp Collecting

Introduction: My name is Alexander Russo, I am a dear, lively, resolute, proficient, apt, rich, Precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.