header banner
Default

Gana, ticari pizza fırınları satın almak için çaba gösteriyor


31 milyon nüfusu, 21 milyar dolar ithalat ve 15,1 milyar dolar ihracat ile Gana Afrika kıtasının önemli ülkelerinden biridir. Türkiye, Gana’ya hem ihracatta ve hem de ithalatta ilk 10 ülke arasında değil yani Türklerin henüz etkin olmadığı bir ülke.

Bugün TurkishExporter’da yer alan bir ihracat alım ilanında Ganalı firma, Türkiye’den ticari pizza alım ilanı yayınladı. Bu ihracat fırsatını görmek isteyen üretici ve ihracatçılar Forie’de bir demo üyelik başlatıp. İthalatçının firmanın iletişim detaylarına ulaşabiliyorlar.

Makine sektörü ihracat firmalarına potansiyel alım şirketleri

VIDEO: G3 Ferrari Pizza Oven Kutu Açılımı-Pizza Lahmacun Gözleme yaptım/ G3 ferrari lahmacun pizza makinası
HayataDairPüfNoktalar

Makine sektörü ihracat pazar araştırmasının temel unsurlarından birincisi, hangi ülkelere ürün satabileceğinizi belirlemektir. İkinci ana unsur ise seçtiğiniz ülkede hangi şirketler nasıl bulur ve ulaşabilirim sorusunu cevaplamaktır.

Hangi ülkeleri seçtiğiniz belli ise o ülkede yer alan potansiyel alıcılar için, TurkishExporter uzmanları tarafından hazırlanan ve Forie DataBank’ı kullanabilirsiniz.

Sources


Article information

Author: Jake Smith

Last Updated: 1702053482

Views: 1010

Rating: 4.2 / 5 (33 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jake Smith

Birthday: 2022-12-17

Address: 19520 Becker Plains, Lauriemouth, ME 45447

Phone: +3731925234882958

Job: Dentist

Hobby: Fishing, Bird Watching, Surfing, Hiking, Baking, Playing Guitar, Beekeeping

Introduction: My name is Jake Smith, I am a dedicated, steadfast, accomplished, honest, courageous, multicolored, resolute person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.