header banner
Default

Hoewel er grote verschillen zijn tussen de provincies in Vlaanderen, bedraagt het doorsneeloon net geen 3punt000


Table of Contents

   ©  Shutterstock

  Wie voltijds werkt in de privésector, verdient in Vlaanderen net geen 3.000 euro bruto. Dat blijkt uit een nieuw rapport van hr-dienstverlener SD Worx, die de salarisgegevens van 400.000 mensen heeft bestudeerd. Maar waar liggen de lonen het hoogst? En waarom verdien je daar dan meer?

  Nunzia Petralia

  Sources


  Article information

  Author: Lisa Walters

  Last Updated: 1704249242

  Views: 1663

  Rating: 3.9 / 5 (43 voted)

  Reviews: 95% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Lisa Walters

  Birthday: 1927-07-24

  Address: 687 Freeman Cliffs Apt. 893, Ryanberg, GA 07486

  Phone: +4332796916112257

  Job: Article Writer

  Hobby: Coin Collecting, Bird Watching, Wildlife Photography, Cooking, Cycling, Video Editing, Fishing

  Introduction: My name is Lisa Walters, I am a valuable, fearless, Determined, Gifted, forthright, expert, talented person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.