header banner
Default

Wat is er aan de hand als Binance zich terugtrekt uit een EU-land?


Binance zit mogelijk flink in de penarie sinds het door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) is aangeklaagd. Nog niet zo lang geleden leek het zich niet zoveel aan te trekken van de eisen die overheden stellen, maar nu slaat het een andere weg in. Het trekt zich namelijk helemaal terug uit Cyprus.

🎁 Deze week: Handel je eerste €10.000 in crypto helemaal gratis Advertentie Bitvavo

Regulatie in EU wordt crypto exchange Binance te ingewikkeld

VIDEO: Binance EU Users Face Fiat Withdrawal Issues – What's Going On?
Crypto World Daily

Dat blijkt uit een aanvraag bij de Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC). Binance stopt volledig in het kleine landje, dat vlak onder Turkije ligt en onderdeel is van de Europese Unie. Crypto-nieuwssite Decrypt vroeg Binance naar zijn beweegredenen, waarop het bedrijf antwoordde dat het ‘zijn energie in minder beleidsmakers binnen de EU wil stoppen’.

Het wil de nadruk leggen op de landen waar het een ‘volwassen voetafdruk’ heeft. Daarbij moeten we (onder andere) denken aan Frankrijk, Italië en Spanje. Waar de Verenigde Staten maar een aantal regulerende instanties hebben, geldt dit voor Europa absoluut niet.

Naast een aantal overkoepelende beleidsmakers die in de hele EU invloed uitoefenen heeft elk EU-land zijn eigen overheidsorganen voor de financiële wereld. Dat betekent dat Binance met veel meer instanties rekening moet houden dan in bijvoorbeeld de VS.

We werken er hard aan om volledig te voldoen aan de MiCA-wetgeving, die ergens in de komende 18 maanden in zal gaan,” verklaarde een woordvoerder van Binance aan Decrypt.

Binance verklaart op zijn website dat klanten in 100 verschillende landen een account kunnen aanmaken bij het platform. Cyprus staat al niet meer tussen die landen.

Advertisement

Binance stopt ook in Canada

VIDEO: How to Withdraw Euro From Binance in 2022
Andreas Waatz

Ondertussen is Cyprus ook niet meer het enige land waar het is gestopt. Ook in Canada zal de cryptobeurs zijn diensten niet meer aanbieden. De deadline voor klanten ligt op 30 september. De reden hiervoor was dat de Canadese regels rondom stablecoins en limieten voor investeerders te ingewikkeld zijn geworden.

Ondertussen is het nog actief in 19 verschillende EU-landen. Opvallend genoeg staan Nederland en België hier niet tussen, ondanks dat het zich al een jaar officieel heeft geregistreerd als Nederlands bedrijf.

Sources


Article information

Author: Courtney Davis

Last Updated: 1699173963

Views: 766

Rating: 4.1 / 5 (96 voted)

Reviews: 99% of readers found this page helpful

Author information

Name: Courtney Davis

Birthday: 2004-06-14

Address: 07728 Sandra Isle, South Angela, MT 04542

Phone: +3901392905081963

Job: Virtual Reality Developer

Hobby: Skiing, Lock Picking, Role-Playing Games, Stargazing, Poker, Puzzle Solving, Sculpting

Introduction: My name is Courtney Davis, I am a tenacious, bold, persistent, lively, rare, Colorful, important person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.